Hakeminen

 

Mihin tarkoitukseen apurahaa voidaan myöntää

Apurahaa voidaan myöntää toiminnalle, joka säädekirjan mukaisesti vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaa ja edistää niiden asukkaiden viihtyvyyttä entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueella.

 

Kenelle apurahaa voidaan myöntää

Hakijana voi olla yhteisö (esim. yhdistys) tai yksityishenkilö.

 

Hakuaika

Vuonna 2017 hakuaika on 29.9. asti. Hakemus tulee toimittaa viimeiseen hakupäivään mennessä. Postitse jätetty hakemus on toimitettu ajoissa, jos kirjekuori on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä eli 29.9.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomake tulee täyttää huolellisesti ja liitteitä käytetään vain lisäselvityksiin tarvittaessa. Mikäli hakijana on yhteisö, merkitään myös yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa, etenkin sähköpostiosoite.

Luonnollisen henkilön tulee ilmoittaa henkilötunnuksensa ennen apurahan maksatusta.

 

Apurahan tarpeen kuvaus

Tässä kohdassa kuvataan haettavan apurahan käyttö riittävällä tarkkuudella. Kuvauksesta tulee ilmetä aikataulu, tavoitteet, toimenpiteet, vaikutukset ja tulokset.

 

Kustannusarvio

 

Kokonaisrahoitus

Eritellään kohteen rahoitus. Haettaessa apurahaa on ilmoitettava, onko hakija saanut tai hakenut kyseessä olevaan toimintaan rahoitusta joltain muulta taholta. Jos on niin miltä taholta.

 

Allekirjoitus

Hakemuksen allekirjoittaa yhteisön siihen valtuuttama(t) henkilö(t), liitteeksi pöytäkirjanote. Yksityishenkilö allekirjoittaa hakemuksen henkilökohtaisesti.

 

Tilitysvelvollisuus

Apurahan saajan on tehtäväapurahan käytöstä tilitys säätiön hallitukselle hankkeen päätyttyä tai viimeistään 30.9. mennessä apurahan saamista seuraavana vuonna. Mahdollista uutta apurahaa ei voida myöntää ennen kuin tilitys edellisen apurahan käytöstä on annettu. Mikäli hanke ei toteudu, avustus voidaan periä takaisin. Tilityksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttää siihen tarkoitettua lomaketta. Tilitykseen tulee liittää kuittikopiot.

 

Lisätietoja

 puh. 020 615 4504

 email. palvelu@jev.fi

 

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus toimitetaan osoitteella Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö, Vartiotie 4, 45100 Kouvola.