Apurahat

Etusivu » Apurahat

Apurahat ja niiden hakeminen

Mihin tarkoitukseen apurahaa voidaan myöntää

Apurahaa voidaan myöntää toiminnalle, joka säädekirjan mukaisesti vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaa ja edistää niiden asukkaiden viihtyvyyttä entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueella.

Kenelle apurahaa voidaan myöntää

Hakijana voi olla yhteisö (esim. yhdistys) tai yksityishenkilö.

Hakuaika

Lomakkeelle tehty hakemus tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä 29.9.2023 klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Sähköinen apurahahakemus

Sähköinen apurahojen haku avautuu 1.9.2023 ja on avoinna 29.9.2023 klo 16 asti osoitteessa https://jev.apurahat.net 

Paperilomakkeen täyttöohjeet

Lomake tulee täyttää huolellisesti ja liitteitä käytetään vain lisäselvityksiin tarvittaessa. Mikäli hakijana on yhteisö, merkitään myös yhteyshenkilö. 

Yhteyshenkilön tietojen käsittelyssä noudatamme tietosuoja-asetusta ja tietosuojaselosteemme voit lukea säätiön nettisivuilta jev.fi/tietosuojaseloste. Pyydämme ottamaan kantaa siihen, saako yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen lähettää tiedotteita esim. tiedotustilaisuuksista tai hakemisesta ja hakuajoista. Luvan tiedotteiden lähettämiseen voi perua koska tahansa. 

Luonnollisen henkilön tulee ilmoittaa henkilötunnuksensa ennen apurahan maksatusta.

Apurahan tarpeen kuvaus

Tässä kohdassa kuvataan haettavan apurahan käyttö riittävällä tarkkuudella. Kuvauksesta tulee ilmetä aikataulu, tavoitteet, toimenpiteet, vaikutukset ja tulokset.

Kokonaisrahoitus

Eritellään kohteen rahoitus. Haettaessa apurahaa on ilmoitettava, onko hakija saanut tai hakenut kyseessä olevaan toimintaan rahoitusta joltain muulta taholta. Jos on niin miltä taholta.

Allekirjoitus

Hakemuksen allekirjoittaa yhteisön siihen valtuuttama(t) henkilö(t), liitteeksi pöytäkirjanote. Yksityishenkilö allekirjoittaa hakemuksen henkilökohtaisesti.

Tilitysvelvollisuus

Apurahan saajan on tehtäväapurahan käytöstä tilitys säätiön hallitukselle hankkeen päätyttyä tai viimeistään 30.9. mennessä apurahan saamista seuraavana vuonna. Mahdollista uutta apurahaa ei voida myöntää ennen kuin tilitys edellisen apurahan käytöstä on annettu. Mikäli hanke ei toteudu, avustus voidaan periä takaisin. Tilityksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttää siihen tarkoitettua lomaketta. Tilitykseen tulee liittää kuittikopiot.

Lisätietoja

Hakemuksen toimittaminen

Paperihakemus toimitetaan osoitteella Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö, Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Sähköinen apuraha­hakemus

Sähköinen apurahojen haku avautuu 1.9.2023 ja on avoinna 29.9.2023 klo 16 asti.

Apurahahakemus

Tilityslomake

Ajankohtaista