Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on tammikuussa 2022 saapuneiden apurahahakemusten perusteella myöntänyt apurahoja 810 hakijalle yhteensä 1.072.500 euroa. Lisäksi säätiön hallitus on myöntänyt erityisapurahoja, juhla-apurahoja, tunnustuspalkintoja ja stipendejä. Lisäksi Kouvolan kouluille myönnettiin keväällä 280 stipendiä hyvin menestyneille oppilaille ja opiskelijoille yhteismäärältään 28.000 euroa.

Säätiö on myöntänyt kuluvan vuoden aikana jo yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa apurahoina.

Onnittelemme kaikkia apurahansaajia, juhla-apurahansaajia, tunnustuspalkinnon ja stipendin saajia!