Toimintakertomus 2013

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2013

 

Hallinto

Hallituksen toinen 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2013. Hallituksen jäseninä toisella toimikaudella toimivat valtuuskunnan 19.11.2012 valitsemat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Jari Käki (Juha Päivärinta) Elimäki
Maija Lehtomäki (Jenni Paavola) Elimäki
Reino Grönlund (Leena Väärälä-Vesa) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Vuonna 2013, säätiön viidentenä toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Eva Immanen ja varapuheenjohtajana Reino Grönlund. Hallitus kokoontui 8 kertaa vuonna 2013, vuosikokous oli helmikuussa 2013.

Säätiön valtuuskuntana toimii Kouvolan kaupunginhallitus.

Säätiön asiamies on vuodesta 2009 lähtien ollut Stig-Olof Lindholm. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat hallituksen varsinaiset jäsenet sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin Jarmo Kuntonen HTM ja varatilintarkastajaksi Pasi Waris KHT.

Tiedotustoiminta

Hallitus järjesti kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta säätiön toiminnasta elokuussa 2013. Kyläkierroksella entisten kuntien taajamissa haluttiin kertoa säätiön toiminnasta alueiden järjestöille ja asukkaille ennen apurahojen hakua. Tilaisuudet järjestettiin Elimäellä ja Valkealassa ja niihin osallistui 26 henkilöä. Tiedotustilaisuuksista ilmoitettiin paikallislehdissä.

Säätiö otti käyttöön logon, jonka on suunnitellut Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelija Janne Forsman.

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

Apurahat

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Iitinseudussa.

Hakemuksia saapui 160 kpl. Apurahoja haettiin yhteensä 477 184 euroa.

Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 1.11.2013. Apurahoja jaettiin vuonna 2013 yhteensä 139 700 euroa 96 hakijalle.

Apurahajuhla pidettiin Elimäen Alppiruusussa 28.11.2013 klo 18:00 alkaen. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Tanssiryhmä J.O.Y., Hartolan Pienviljelijäyhdistyksen näytelmäpiiri ja Lauluyhtye Vitriini. Apurahan saajien puheenvuoron piti Erkki Sillanpää Valkealan Kotiseutuyhdistyksestä. Juhla oli onnistunut ja siihen osallistui noin 110 henkilöä.

Suurimmat apurahan saajat vuonna 2013 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1500 €.

Valkealan Kotiseutuyhdistys ry  Valkealan historian kolmannen osan teettämiskustannuksiin 5000 €
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry laiturin rakentamiseen Särkilammen virkistyskohteeseen 5000 €
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry  Niinimäen kylän kesä- ja talvitapahtumien järjestämiseen ja valaistun kuntoradan kuluihin 3500 €
Pasinkosken kosteikkotyöryhmä kosteikkoalueen rakentamiseen Pasinkoskelle 3000 €
Tirvan seudun kyläyhdistys ry mattomankelin hankintaan kylän matonpesupaikalle 3000 €

Vuonna 2013 jaetut apurahat ovat toimintakertomuksen liitteenä.

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 7 158 656 euroa (vuoden 2012 lopussa 5 917 964 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 176 000 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 79 % (vuonna 2012 vastaava luku oli 78 %).

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat yli 500 000 euroa. Tuotoista 270 000 euroa oli osinko- ja korkotuottoja, rahastojen tuotonmaksuja sekä pääoman palautuksia. Sijoitusten arvonalennusten palautuksia oli yli 230 000 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat noin 75 000 euroa. Kuluista suurin osa oli sijoitusten arvonalennuksia ja myyntitappioita.

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan nousevan jonkin verran vuonna 2014. Tuotot mahdollistavat apurahasumman edelleen kasvattamisen.

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2013 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

 

Kouvolassa 28.1.2014

 

Reino Grönlund 
puheenjohtaja
Maija Lehtomäki
varapuheenjohtaja
Eva Immanen
hallituksen jäsen
Kimmo Jokiranta
hallituksen jäsen
Risto Simola
hallituksen jäsen