Toimintakertomus 2014

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2014

 

Hallinto

Hallituksen toinen 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2013. Valtuuskunta valitsi hallituksen jäseniksi toiselle toimikaudelle 19.11.2012 seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Jari Käki (Juha Päivärinta) Elimäki
Maija Lehtomäki (Jenni Paavola) Elimäki
Reino Grönlund (Leena Väärälä-Vesa) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Säätiön hallitus päätti valita asiamieheksi Maija Lehtomäen 1.5. alkaen. Valtuuskunta valitsi Maija Lehtomäen tilalle hallituksen jäseneksi Kimmo Jokirannan.

Vuonna 2014, säätiön kuudentena toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Eva Immanen ja varapuheenjohtajana Reino Grönlund. Hallitus kokoontui 9 kertaa ja vuosikokous oli helmikuussa 2014.

Säätiön valtuuskuntana toimi Kouvolan kaupunginhallitus. Säätiön säännöt muutettiin vuonna 2014 ja uudet säännöt tulivat voimaan 8.10.2014. Sääntömuutoksen jälkeen hallitus valitsee jatkossa itse jäsenensä.

Säätiön asiamiehenä vuodesta 2009 lähtien ollut Stig-Olof Lindholm jäi pois tehtävistään 30.4.2014 ja asiamiehenä jatkoi Maija Lehtomäki. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet hallituksen varsinaiset jäsenet sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Vuonna 2014 valittiin sijoitustoimikunnan jäseneksi Stig-Olof Lindholm. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Jarmo Kuntonen HTM ja varatilintarkastajaksi Pasi Waris KHT.

Tiedotustoiminta

Säätiölle tehtiin esite vuonna 2014. Esitettä on tarkoitus jakaa mahdollisimman laajasti eri paikoissa säätiön tunnettuuden lisäämiseksi.

Hallitus tiedotti toiminnastaan osallistumalla Valkealan Litviikkimarkkinoille 16.8.2014 ja Elimäen Pestoomarkkinoille 6.9.2014.

Hallituksen puheenjohtaja kävi kutsuttuna puhumassa Valkealan eläkeläisten kuukausitapahtumassa 2.9.2014.

Säätiö osallistui valtakunnalliseen säätiöpäivään Kouvolassa järjestetyssä tapahtumassa 1.10.2014.

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

Apurahat

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Iitinseudussa.

Hakemuksia saapui hakuaikana 151 kpl. Apurahoja haettiin yhteensä 360 512,74 euroa.

Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 17.10.2014. Apurahoja jaettiin vuonna 2014 yhteensä 119 600 euroa 90 hakijalle.

Apurahajuhla pidettiin Aitomäen Nuorisoseurantalossa 19.11.2014 klo 18:00 alkaen. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Elimäen Puhallinorkesteri ry, Partiolippukunta Valkealan Kolmisoihtu ja Tirvan Nuorisoseura ry. Apurahan saajien puheenvuoron piti Jaana Petsalo-Okka. Juhlaan osallistui noin 80 henkilöä.

Suurimmat apurahan saajat vuonna 2014 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1500 €.

Mettälän harrastetalo ry harrastetalon ikkunoiden kunnostukseen 5 000,00
Inkerilän Seudun Metsästysyhdistys ry metsästysmajan keittiöremontin kustannuksiin 3 000,00
Jaalan koulun 5.lk Selänpäästä tulevien oppilaiden leirikoulukustannuksiin Savonlinnan Tanhuvaaraan 3 000,00
Kouvolan Seudun Työttömät ry kotieläinpiha Toivontassun aitojen korjaukseen kesäksi 2015 3 000,00
Tirvan Nuorisoseura ry kesäteatterin "Illalla, Illalla" -näytelmän tarvikehankintoihin 3 000,00

Lisäksi erillisenä hankeapurahana myönnettiin Kymijoen kyläkuitu Osuuskunnalle 100 000 euron apuraha, kohdistettuna Elimäen ja Valkealan alueilla sijaitseviin keskuksiin.

Vuonna 2014 jaetut apurahat ovat toimintakertomuksen liitteenä.

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 7 276 338,66 euroa (vuoden 2013 lopussa 7 158 656 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 256 221,93 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 84% (vuonna 2013 vastaava luku oli 79 %)

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan nousevan jonkin verran vuonna 2015. Tuotot mahdollistavat apurahasumman säilyttämisen hyvällä tasolla.

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2014 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

 

Kouvolassa 19.2.2015

Reino Grönlund Jari Käki
Eva Immanen Kimmo Jokiranta
Risto Simola