Toimintakertomus 2015

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön toimintakertomus 1.1.-31.12.2015

 

Hallinto

Hallituksen toinen 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2013. Valtuuskunta valitsi hallituksen toiselle toimikaudelle 19.11.2012. Maija Lehtomäen siirtyessä säätiön asiamieheksi, valtuuskunta valitsi hänen tilalleen vuonna 2014 Kimmo Jokirannan. Säätiön uudet säännöt tulivat voimaan 8.10.2014. Sääntömuutoksen jälkeen hallitus valitsee jatkossa itse jäsenensä. Vuonna 2015 hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Jari Käki (Juha Päivärinta) Elimäki
Kimmo Jokiranta (Jenni Paavola) Elimäki
Reino Grönlund (Leena Väärälä-Vesa) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Vuonna 2015, säätiön seitsemäntenä toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Reino Grönlund ja varapuheenjohtajana Jari Käki. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa ja vuosikokous oli maaliskuussa 2015.

Säätiön asiamiehenä toimii Maija Lehtomäki. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet hallituksen varsinaiset jäsenet, säätiön entinen asiamies Stig-Olof Lindholm sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2015 kaksi kertaa.

Säätiö liittyi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukuntaan.

 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin Jarmo Kuntonen HTM ja varatilintarkastajaksi Pasi Waris KHT.

 

Tiedotustoiminta

Hallitus tiedotti toiminnastaan osallistumalla Valkealan Litviikkimarkkinoille 15.8.2015 ja Elimäen Alppiruusussa pidettiin tiedotustilaisuus 27.8.2015.

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

 

Apurahat

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa ja Jaalalaisessa.

Hakemuksia saapui hakuaikana 176 kpl. Apurahoja haettiin yhteensä 607 622,50 euroa.

Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa. Apurahoja jaettiin syksyllä 149 427,00 euroa 120 hakijalle.

Keväällä hallitus päätti tarjota lakkautettavien koulujen (Tirva, Selänpää, Ratula) vanhempainyhdistyksille ja toimikunnille mahdollisuutta hakea ja saada apurahaa jo keväällä 2015 koulun lopettamiseksi esim. retkellä, juhlilla tai muulla tavalla. Lakkautettaville kouluille apurahaa jaettiin apurahaa 5075,00 euroa. Vuoden 2015 aikana jaettujen apurahojen määrä on yhteensä 154 502,00 euroa.

Apurahajuhla pidettiin Moision kartanossa 26.11.2015 klo 18:00 alkaen. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Aitomäen Nuorisoseura ry, Jaalan musiikki- ja monitaideyhdistys ry sekä Anne Korpelainen ja Emilia Vesalainen-Pellas. Apurahan saajien puheenvuoron piti Kari Aalto Elimäen Pestoomarkkinat ry:stä. Juhlaan osallistui noin 100 henkilöä.

Suurimmat apurahan saajat vuonna 2015 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1000 €.

 

Elimän VPK ry, Nuoriso-osasto nuorten suojavarusteiden hankintaan 2 500,00
Hongiston pienviljelijäyhdistys ry seuratalon tanssilavan ikkunoiden kunnostukseen 2 500,00
Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry majoitus- ja kuljetuskustannuksiin Joensuuhun Eläkeliiton laulujuhlille 3 000,00
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry ampumasimulaattorin hankintaan 3 000,00
Takamaan Vasama ry Takamaan seuratalon salin ja näyttämön kunnostukseen 3 000,00
Tirvan seudun metsästysyhdistys ry metsästysmajan kunnostuskustannuksiin 3 000,00

Vuonna 2015 jaetut apurahat näkyvät tästä

 

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 8 312 540,48 euroa (vuoden 2014 lopussa 7 276 338,66 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 193 145,69 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 81% (vuonna 2014 vastaava luku oli 84 %)

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan pysyvän saman tai hiukan laskevan vuonna 2016. Tuotot kuitenkin mahdollistavat apurahasumman säilyttämisen hyvällä tasolla.

 

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2015 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

 

Kouvolassa 17.2.2016

 

Reino Grönlund Jari Käki
Eva Immanen Kimmo Jokiranta
Risto Simola