Vuosikertomus 2016

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön vuosikertomus 1.1.-31.12.2016

Hallinto

 

Hallituksen toinen 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2013. Valtuuskunta valitsi hallituksen toiselle toimikaudelle 19.11.2012. Maija Lehtomäen siirryttyä säätiön asiamieheksi, hallitus valitsi hänen tilalleen vuonna 2014 Kimmo Jokirannan. Säätiön uudet säännöt tulivat voimaan 8.10.2014. Sääntömuutoksen jälkeen hallitus valitsee jatkossa itse jäsenensä. Vuonna 2016 hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Jari Käki (Juha Päivärinta) Elimäki
Kimmo Jokiranta (Jenni Paavola) Elimäki
Reino Grönlund (Leena Väärälä-Vesa) Jaala
Eva Immanen (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

 Vuonna 2016, säätiön kahdeksantena toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Reino Grönlund ja varapuheenjohtajana Jari Käki. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja vuosikokous oli maaliskuussa 2016.

 Säätiön asiamiehenä toimii Maija Lehtomäki. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet hallituksen varsinaiset jäsenet, säätiön entinen asiamies Stig-Olof Lindholm sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2016 kaksi kertaa.

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Puheenjohtaja ja asiamies osallistuivat neuvottelukunnan kevätkokoukseen ja puheenjohtaja osallistui syyskokoukseen.

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joiden osakkeita säätiö omistaa. Vuonna 2016 puheenjohtaja Reino Grönlund osallistui UPM-Kymmene Oyj:n ja Orion Oyj:n varsinaisiin yhtiökokouksiin.

Hallitus kouluttautui uuden säätiölain tuomiin muutoksiin koulutuspäivässä 5.8.2016.

Tilintarkastaja                

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin Jarmo Kuntonen HTM ja varatilintarkastajaksi Pasi Waris KHT.

Tiedotustoiminta           

Hallitus tiedotti toiminnastaan pitämällä tiedotustilaisuudet Elimäellä Moision kartanossa 23.8.2016 ja Valkealan Puotimuseossa 30.8.2016.

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

Apurahat                          

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja.

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa, Jaalalaisessa ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa sekä säätiön internetsivuilla.

Hakemuksia saapui 197 kpl. Haettujen apurahojen määrä oli noin 690 000 euroa. Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 20.10. Apurahoja jaettiin syksyllä 172 850,00 euroa 131 hakijalle.

Keväällä hallitus jakoi kotiseutumuseoiden toiminnan käynnistämiseksi erityisapurahoina 8 000 euroa. Apurahaa saivat Elimäen kotiseutumuseo ja Valkealan puotimuseo 4 000 euroa kumpikin. Vuoden 2016 aikana jaettujen apurahojen määrä on yhteensä 180 850,00 euroa.

Apurahajuhla pidettiin Valkealan kirkonkylän Nuorisoseurantalossa 24.11.2016 klo 18:00 alkaen. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Sonus- kuoroyhdistys ry, Kuivalan Nuorisoseura ry ja Kouvolan Soivat Kylät ry. Apurahan saajien puheenvuoron piti Eija Takkinen Seurala- yhdistys ry:stä. Juhlaan osallistui noin 100 henkilöä.

Suurimmat apurahan saajat vuonna 2016 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1360 euroa.

Anttilan Hevoskasvattajat ry ratsastuskentän rakentamiskustannuksiin 4 000,00
Elimäen Kotiseutumuseon Kannatusyhdistys ry toiminnan käynnistämiseen 4 000,00
Elimäen VPK, nuoriso-osasto majoitusteltan hankintaan 3 000,00
Korian Ponsi ry/ jalkapallojaosto valmennuskoulutukseen ja juonioritoiminnan harjoitusvälineisiin 3 000,00
Lähiruuan ystävät ry Hyvänolon seminaarin kustannuksiin 3 000,00
Raussilan kyläyhdistys ry kylätalon pihan kunnostamiseen ja laitteiden hankintaan 3 000,00
Valkealan Kajo ry mönkijän hankintaan frisbee-radan huoltotöihin 3 000,00
Valkealan Museoyhdistys ry Suomen Puotimuseoin toiminnan käynnistämiseen ja jatkamiseen 4 000,00
Villikkalan kyläyhdistys ry retkeen Linnanmäelle, liikunta- ja kuntosalitarvikkeisiin sekä kuntosalin lattian vahvistamiseen 3 000,00

Vuonna 2016 jaetut apurahat näkyvät täältä.

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 8 731 780,23 euroa (vuoden 2015 lopussa 8 312 540,48 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 219 735,74 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 80 % (vuonna 2015 vastaava luku oli 81 %)

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan pysyvän samana tai hiukan laskevan vuonna 2017. Tuotot kuitenkin mahdollistavat apurahasumman säilyttämisen hyvällä tasolla.

Kouvolassa 28.3.2017

Jari Käki Risto Simola
Reino Grönlund Kimmo Jokiranta
Kirsi Seppälä