Vuosikertomus 2017

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön vuosikertomus 1.1.-31.12.2017

Hallinto

 

Hallituksen kolmas 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2017. Hallituksen jäsenet valittiin 15.12.2016 § 76. Vuonna 2017 hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Kimmo Jokiranta (Eero Kivistö) Elimäki
Jari Käki (Pertti Heinola) Elimäki
Reino Grönlund (Leena Väärälä-Vesa) Jaala
Kirsi Seppälä (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Vuonna 2017, säätiön yhdeksäntenä toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Jari Käki ja varapuheenjohtajana Risto Simola. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja vuosikokous oli maaliskuussa 2017.

Säätiön asiamiehenä toimii Maija Lehtomäki. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet hallituksen varsinaiset jäsenet, säätiön entinen asiamies Stig-Olof Lindholm sekä sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa.

Stig-Olof Lindholm ilmoitti eroavansa sijoitustoimikunnasta 17.11.2017. Hänen tehtävänsä siirtyvät asiamies Maija Lehtomäelle.

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Asiamies Maija Lehtomäki ja hallituksen jäsen Reino Grönlund osallistuivat syyskokoukseen 20.11.2017. Lisäksi Maija Lehtomäki ja Reino Grönlund ovat osallistuneet koulutukseen Toimintakertomus kuntoon! 8.2.2017.

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joiden osakkeita säätiö omistaa. Vuonna 2017 hallituksen jäsen Reino Grönlund osallistui UPM-Kymmene Oyj:n ja Orion Oyj:n varsinaisiin yhtiökokouksiin.

 

Tilintarkastaja                

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Jarmo Kuntonen HT ja varatilintarkastajaksi Leena Anttila HT.

 

Tiedotustoiminta           

Hallitus tiedotti toiminnastaan pitämällä tiedotustilaisuudet Elimäellä Elimäen kotiseutumuseolla 17.8.2017 ja Sisustus-Kahvila Kaarnasydämessä Valkealassa 24.8.2017.

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

 

Apurahat                          

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja.

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa, Jaalalaisessa ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa sekä säätiön internetsivuilla.

Hakemuksia saapui 183 kpl. Haettujen apurahojen määrä oli noin 430 000 euroa. Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 30.10. Apurahoja jaettiin 143 200,00 euroa 129 hakijalle.

Apurahajuhla pidettiin Takamaan seuratalossa 22.11.2017 klo 18:00 alkaen. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Elimäen Mieslaulajat ry ja Kouvolan esittävän taiteen tuki ry. Apurahansaajien puheenvuoron piti Kari Aalto Elimäen Pestoomarkkinat ry:stä. Juhlaan osallistui noin 95 henkilöä.

Suurimmat apurahan saajat vuonna 2017 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1110 euroa.

 

Lions Club Jaala ry

Liikansenmäen ulkorakennuksen katon korjaamiseen

4 000,00

Vuohijärven Nuottaperinneyhdistys

kaluston hankintaan perustettavalle yhdistykselle

4 000,00

Hämeenkylän Pyrintö ry

Hämeenkylän urheilutalon katon uusimiseen

3 000,00

Teuroisten Tempo ry

urheilukentän kunnostamiseen ja parantamiseen

3 000,00

Kymijoen esittävän taiteen tuki ry

kansanoopperan lavasteisiin ja markkinointikustannuksiin

2 500,00

Vuonna 2017 jaetut apurahat näkyvät täältä.

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 9 504 028,90 euroa (vuoden 2016 lopussa 8 731 780,23 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 194 505,62 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 74 % (vuonna 2016 vastaava luku oli 80 %)

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan pysyvän samana tai hiukan laskevan vuonna 2017. Tuotot kuitenkin mahdollistavat apurahasumman säilyttämisen hyvällä tasolla.

Kouvolassa 23.2.2018

Jari Käki Risto Simola
Reino Grönlund Kimmo Jokiranta
Kirsi Seppälä