Vuosikertomus 2018

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön vuosikertomus 1.1.-31.12.2018

Hallinto

 

Hallituksen kolmas 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2017. Hallituksen jäsenet valittiin 15.12.2016 § 76. Vuonna 2018 hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Kimmo Jokiranta (Eero Kivistö) Elimäki
Jari Käki (Pertti Heinola) Elimäki
Reino Grönlund (Leena Väärälä-Vesa) Jaala
Kirsi Seppälä (Johanna Pyötsiä) Valkeala
Risto Simola (Veli Kaskinen) Valkeala

Vuonna 2018, säätiön kymmenentenä toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Jari Käki ja varapuheenjohtajana Risto Simola. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja vuosikokous oli maaliskuussa 2018.

Säätiön asiamiehenä toimii Maija Lehtomäki. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet hallituksen varsinaiset jäsenet ja sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa.

Asiamies tekee sijoitusasioiden toimeksiannot.

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Asiamies Maija Lehtomäki on osallistunut neuvottelukunnan järjestämään koulutukseen tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta säätiön toimintaan 8.2.3018.

Reino Grönlund on osallistunut 24.1.2018 Patentti- ja rekisterihallituksen järjestämään säätiöinfoon.

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joiden osakkeita säätiö omistaa. Vuonna 2018 hallituksen jäsen Reino Grönlund osallistui UPM-Kymmene Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

 

Tilintarkastaja                

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Sanna Ripatti HT ja varatilintarkastajaksi Leena Anttila HT.

 

Tiedotustoiminta           

Hallitus tiedotti toiminnastaan pitämällä tiedotustilaisuudet Elimäellä Elimäen kotiseutumuseolla 21.8.2018 ja Valkealan Puotimuseon Käräjäsalissa 23.8.2018.

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

 

Apurahat                          

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja.

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Elimäen Sanomissa, Valkealan Sanomissa, Jaalalaisessa ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa sekä säätiön internetsivuilla.

Hakemuksia saapui 164 kpl. Haettujen apurahojen määrä oli noin 375 000 euroa. Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 24.10. Apurahoja jaettiin 139 347,00 euroa 115 hakijalle.

Apurahajuhla pidettiin 29.11.2018 klo 18:00 alkaen Valkealan Nuorisoseurantalossa. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Elimäen Puhallinorkesteri ry, Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry ja Kouvolan Soivat Kylät ry. Apurahansaajien puheenvuoron piti Utin Pilvenveikot ry:stä Leena Mänttäri. Juhlaan osallistui noin 100 henkilöä.

Suurimmat apurahan saajat vuonna 2018 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1210 euroa.

Vuonna 2018 jaetut apurahat näkyvät täältä.

Vuonna 2018 jaetut apurahat ovat toimintakertomuksen liitteenä. Apurahan saajat, kohteet ja määrät julkaistaan myös säätiön nettisivuilla osoitteessa jev.fi.

Valkealan Museoyhdistys ry

ilmalämpöpumppujen hankintaan ja asentamiseen Pokintaloon

2 200,00

Kymijoen esittävän taiteen tuki ry

kansanoopperan markkinointikustannuksiin

3 000,00

Värälä-Vilppulan kyläyhdistys ry

Värälän koulun ikkunaremonttiin

3 000,00

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 8 477 070,76 euroa (vuoden 2017 lopussa 9 504 028,90 euroa).

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 184 413,91 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 76 % (vuonna 2016 vastaava luku oli 74 %)

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan pysyvän samana tai hiukan laskevan vuonna 2019. Tuotot kuitenkin mahdollistavat apurahasumman säilyttämisen hyvällä tasolla.

Kouvolassa 28.2.2019

Risto Simola Reino Grönlund
Jari Käki Kimmo Jokiranta
Kirsi Seppälä