Vuosikertomus 2019

Jaalan Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön vuosikertomus 1.1.-31.12.2019

 

Hallinto

Hallituksen kolmas 4-vuotinen toimikausi alkoi 1.1.2017. Hallituksen jäsenet valittiin 15.12.2016 § 76. Vuonna 2019 hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

 

Kimmo Jokiranta            (Eero Kivistö)                   Elimäki

Jari Käki                            (Pertti Heinola)               Elimäki

Reino Grönlund              (Leena Väärälä-Vesa)     Jaala

Kirsi Seppälä                     (Johanna Pyötsiä)           Valkeala

Risto Simola                     (Veli Kaskinen)                Valkeala

Vuonna 2019, säätiön 11. toimintavuotena, hallituksen puheenjohtajana toimi Risto Simola ja varapuheenjohtajana Reino Grönlund. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa ja vuosikokous oli maaliskuussa 2019.

 

Säätiön asiamiehenä toimii Maija Lehtomäki. Säätiön hallitus ostaa sihteeripalvelut Kouvolan kaupungin maaseutupalveluista ja sihteerin tehtäviä hoitaa Aila Heikkinen.

Säätiöllä on lisäksi hallituksen alaisena toimiva sijoitustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet hallituksen varsinaiset jäsenet ja sijoituskirjailija ja pitkäaikainen sijoittaja Kim Lindström. Asiamies osallistuu sijoitustoimikunnan kokouksiin ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa.

 

Asiamies tekee sijoitusasioiden toimeksiannot.

Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Reino Grönlund on osallistunut 11.11.2019 Säätiöt ja rahastot ry:n syyskokoukseen ja –seminaariin.

 

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joiden osakkeita säätiö omistaa. Vuonna 2019 Jari Käki osallistui 4.4.2019 UPM-Kymmene Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen avustajanaan varajäsen Johanna Pyötsiä. Reino Grönlund osallistui Orion Oyj:n yhtiökokoukseen 26.3.2019.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Sanna Ripatti HT ja varatilintarkastajaksi Leena Anttila HT.

Tiedotustoiminta

Hallitus tiedotti toiminnastaan pitämällä tiedotustilaisuuden Valkealan Puotimuseon Käräjäsalissa 8.8.2019. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

 

Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jev.fi. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt sekä tietoa säätiön toiminnasta ja tarkoituksesta. Sivuilta löytyy myös yhteystiedot, ohjeita apurahojen hakemiseen ja myönnetyt apurahat.

Apurahat

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja.

 

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Hakuilmoitukset julkaistiin Kouvolan Sanomissa, Valkealan Sanomissa, Jaalalaisessa ja Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa sekä säätiön internetsivuilla.

 

Hakemuksia saapui 182 kpl. Haettujen apurahojen määrä oli noin 386 000 euroa. Hallituksen jäsenet tutustuivat lokakuun aikana hakemuksiin. Varsinaiset apurahapäätökset tehtiin hallituksen kokouksessa 29.10. Apurahoja jaettiin 128 hakijalle 161 375 euroa.

Apurahajuhla pidettiin 27.11.2019 klo 18:00 alkaen Moision kartanossa Elimäellä. Apurahajuhlassa esiintyivät apurahan saajista Voikoski-soitto, Valkealan kirkonkylän nuorisoseura ry sekä Kirsi Ukkonen ja Hummerit. Apurahansaajien puheenvuoron piti Metsästyskerho Paukku ry:n Matti Vironen. Juhlaan osallistui noin 100 henkilöä.

 

 Suurimmat apurahan saajat vuonna 2019 näkyvät alla olevasta taulukosta. Keskimääräinen apurahan määrä oli 1260 euroa.

 

Valkealan Kirkonkylän Nuorisoseura ry  kesäteatterin katsomon uusimiseen 5000 €
Rahikkalan Riistamiehet ry peräkärrysaunan hankintaan Kaurisselän uimapaikalle 4000 €
Elimäen Nuorisoseura ry tapahtumien järjestämiseen elimäkeläisille yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa 3000 €
Elimäen Pestoomarkkinat ry Pestoomarkkinoiden ohjelmaan ja markkinointiin 3000 €
     

Vuonna 2019 jaetut apurahat ovat toimintakertomuksen liitteenä.

Sijoitustoiminta ja talous

Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin sekä eurooppalaisiin osakeindeksirahastoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 10 386 478,54 euroa (vuoden 2018 lopussa 8 477 070,76 euroa).

 

Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat runsaat 164 635.22 euroa. Apurahojen osuus kuluista oli 79 % (vuonna 2016 vastaava luku oli 76%)

 

Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan pysyvän samana. Tuotot mahdollistavat apurahasumman säilyttämisen hyvällä tasolla

Tilinpäätös

Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2019 käyvät ilmi tilinpäätöksestä.

 

Kouvolassa 18.2.2019

 

Risto Simola Reino Grönlund
Kimmo Jokiranta Jari Käki
Kirsi Seppälä